Znajdujesz się: Home

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie została utworzona w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru OPP.

Fundacja powstała, by wspierać finansowo uczniów szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzać tych wyróżniających się osiągnięciami naukowymi.

Co roku około 20 uczniów korzysta ze stypendium socjalnego, a ok. 60-ciu otrzymuje stypendium naukowe przyznane przez Fundację.

Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki szkolne i rekolekcje.

Organizujemy konkursy i realizujemy projekty w zakresie promocji zdrowego stylu życia, podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każdy z Państwa może przekazać na Fundację 1% swojego podatku dochodowego.
Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym, w rubryce Organizacja Pożytku Publicznego, podać pełną nazwę naszej Fundacji i numer KRS tj.:

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
NR KRS: 0000 21 22 57

Dzięki wsparciu środków w ramach 1% nasza Fundacja w 2021 roku mogła min:
 • W ramach funduszu stypendialnego przeznaczyć 127 550,00 zł na wypłatę:
  • 108 stypendiów naukowych
  • 18 stypendiów dla uczniów znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
  • dofinansowania wycieczek szkolnych dla 4 uczennic liceum
  • dofinansowania zakupu podręczników dla 1 uczennicy liceum
 • Zorganizować dwa ogólnopolskie konkursy:
  • Konkursu Fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny" VI edycja
  • Konkurs na ELEKTRONICZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ - III edycja
 • Zakupić nagrody bądź zorganizować inne konkursy tj.:
  • Konkurs „Święty Józef – opiekun Świętej rodziny, opiekun naszych rodzin” (zakup nagród)
  • Konkurs „Bezpieczni w sieci” (zakup nagród)
  • Konkurs z okazji UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (organizacja)
 • Sfinansować warsztaty profilaktyczne "Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną" – cykl warsztatów online dla rodziców.
 • Sfinansować projekt „Święty Józef – wzór w formacji chłopców”
 • Realizować projekt „Planszówki w Nazarecie” – zajęcia z gier planszowych dla uczniów szkoły podstawowej.
Inne projekty realizowane w 2021 roku:
 • Biuletyn Fundacji - AKADEMIA NAZARETU (pojawiało się 5 numerów, w tym jeden w formie papierowej).
 • działania organizacji wolontariatu (w wymiarze 5 godzin tygodniowo)
 • WARSZTATY „Matka i córka – czas dla więzi”
 • KONKURS NA FILM ANIMOWANY - „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego” - Projekt dofinansowany przez Fundacji SILVA RERUM
 • Program "Aktywny powrót do szkoły” sfinansowany z kiermaszu wielkanocnego
 • Akcja Świąteczna Loteria Fantowa (13-17.12.2021) – NAGRODA GŁÓWNA wizyta w Ambasadzie Węgier.
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


Biuletyn Fundacji, zapraszamy do lektury.


Aktualności